Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

 

Milí farníci,

vstup do Nového roku je doprovázen spoustou zajímavých společenských, sociálních, náboženských i jiných jevů. Tak například to, že lidé jsou mnohdy shromážděni ve větších či menších skupinkách na více či méně atraktivních místech, aby byli spolu a takzvaně oslavili vstup do nového období. Bývá to většinou doprovázeno mírně nadprůměrnou konzumací potravin a nápojů nejrůznějšího druhu, které způsobují ve finále i nepříjemné pocity a stavy lidského organismu...

Lehce, středně nebo i silně ochromená lidská schránka je pak vlastně při vstupu do nového období "přibrzděná", trpí ledasjakými pocity a stavy a vyhledává izolaci, nutnou k návratu do "provozuschopného" stavu. Zdá se mi, že o radosti ze vstupu do Nového roku tady moc řeč být nemůže. A ostatní kolem takto ochromeného jsou z toho třeba nervózní nebo i smutní a ustaraní, či je jim hanba...

Ekonomicky náročné doprovodné pyrotechnické efekty pak mají kromě své vizuální stránky efekt například v tom, že mohou přivést ke stresu člověka, který se v silvestrovskou půlnoc nervózně ohlíží směrem ke své kůlně, kde má například uskladněné seno (ale takových už asi moc není). Hlučný člověk tuto noc ukazuje svou vládu nad zvířecím světem a zvířata se většinou vystrašeně stáhnou do svých chlévů, boud, pelíšků, brlohů, nor a jiných míst, protože se bojí.

Toto období je vzácné i na množství různých předsevzetí, která jsou jakousi zkouškou síly lidské vůle - v tom je dobré si držet palce (pokud je ovšem zábavní pyrotechnika nepoškodila smiley ).

A tak co popřát?

Pomoz Bože,

ať moudrého muže zvolíme prezidentem,

ať se po volbě nestane občan disidentem.

Pomoz Bože,

ať naše duše není za každou cenu vzpurná,

jinak ať ji raději skryje závěrečná urna.

Pomoz Bože,

ať plníme dny Nového roku vděčností,

ať tak zakusíme předchuť věčnosti.

Pomoz mi Bože, pomoz nám Bože.

                                                                 PKF

 


 

PROŽILI JSME

 

NOVOROČNÍ KONCERT

cimg0014.jpgcimg0005.jpg cimg9988.jpg

Nový rok bývá vždy slavnostní a plný pozitivně laděných očekávání. Orchestr složený z mladých studentů uměleckých škol, doplněný o profesní hráče, vytvořil v Dolním Benešově slavnostní, příjemnou a milou náladu prvního lednového víkendu a potěšil všechny milovníky hudby, kteří zavítali v neděli 7. ledna v podvečer do kostela sv. Martina a zaplnili jej do posledního místa.

​Závěrečnou tečkou za Vánoční dobou byla společně zazpívaná koleda 

​"NARODIL SE KRISTUS PÁN".

více fotografií zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2018/novorocni-koncert-7.1.2018/

 


 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

cimg9958.jpg

Ježíš se od Jana nechal v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: 

"Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení." (srov. Mk 1,9-11)

Vánoční dobu zakončujeme svátkem Křtu Páně. V sobotu 6. 1. a v neděli 7. 1. 2018 byla během mše svaté požehnána voda a křída, kterou označujeme své domovy.

 O slavnosti Zjevení Páně ( na Tři krále 6.1.) se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.


​ 


 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

cimg9935.jpgzabreh.jpg 26655035_1824951330848445_839550010_o.jpg

V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v Dolním Benešově a Zábřehu Tříkrálová sbírka, kterou pořádá každoročně Charita České republiky.

 Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkujeme všem koledníkům i lidem, kteří jim otevřeli své domovy.

​fotografie zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2018/trikralova-sbirka---charita-ceske-republiky-6.1.2018/

 


 

"PANE, NEPŘIČÍTEJ JIM TENTO HŘÍCH." 

cimg9867.jpg cimg9877.jpg cimg9887.jpg

(kostel sv. Urbana v Zábřehu)

Štěpán zvolal:" Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!" Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. (Sk 6,8-10; 7,54-60 )

V úterý 26. prosince jsme prožili Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

"Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

více fotografií zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2017/slavnost-sv.-stepana--prvomucednika---zabreh-26.12.2017/

 


 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED NA SÍDLIŠTI

cimg9982.jpg cimg9950.jpg cimg9952.jpg

Již tradiční vánoční zpívání koled u stromu na sídlišti, které se letos konalo na 1. svátek vánoční, přilákalo velké množství lidí všech věkových kategorií z  Dolního Benešova i Zábřehu.

Za doprovodu akordeonu se sborový zpěv a pak společná modlitba "Otče náš" za naše zemřelé, nesly jistě až k nebesům. smiley

Všem dětem se radostí rozzářily oči z prskavek, které ještě přidaly na kouzlu "Tiché noci". 

více fotografií zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2017/vanocni-zpivani-koled-na-sidlisti--25.12.2017/

 

 


 

SYN JE NÁM DÁN!

NARODIL SE Z LÁSKY K NÁM

cimg9925.jpg​  cimg9905.jpg cimg9906.jpg

Anděl pastýřům řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." (Lk 2,1-14) 

Půlnoční mše svatá se nesla v radostném duchu narození Ježíše Krista, který rozjasní všechny temnoty. V kázání nám byl přiblížen pohled některých dětí - Ježíšek zůstal stále malým bezstarostným dítětem, ale Ježíš dospěl v muže, který podstoupil bolest a utrpení a je dobře, že i děti vidí rozdíl při pohledu na jesličky a kříž. 

Z víry v Ježíška časem člověk vyroste.

​Víra v Ježíše se však časem prohlubuje.

 

 


 

FACEBOOK FARNOSTI

Již jsme i na facebooku.

odkaz:

https://www.facebook.com/Římskokatolická-farnost-Dolní-Benešov-1967121843541545/

 


 

RŮŽENEC

Růženec, který se v našem kostele modlíme před mší svatou, se bude modlit na tyto úmysly:

 

 

pondělí   za pronásledované a umučené křesťany ve světě

 

úterý       za misijní činnost církve

 

středa     za rodiny naší farnosti a za ty, kteří se připravují na manželství

 

čtvrtek    za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu             

          

 ruzenec.png

 

"Vybízím vás k modlitbě růžence doma – třeba i sami v obklopení pohanů. 

Je to naše posvěcování dne a života."

 

(P. Kuchař, farář)

 


 

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA

zpovědní služba v Ostravské katedrále

 odkaz zde:

http://www.doo.cz/zpovidani


 

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

8. 1. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Posezení maminek a jejich dětí - 18. 1.2018

8. 1. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Tříkrálová sbírka - leden 2018

1. 1. 2018

 

Dárek našich dětí narozenému Ježíši

1. 1. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

19. ROČNÍK TURNAJE MINISTRANTŮ VE STOLNÍM TENISE OSTRAVSKO OPAVSKÉ DIACÉZE - 9.12.2017

12. 12. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Dárek nad všechny dárky

10. 12. 2017

 

Dárek pro Pána Ježíše

3. 12. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE sv. Martina – zimní období 2017/2018

18. 11. 2017

 

Pozvánka pro ministranty

9. 11. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Etiketa - kouzlo světa

7. 11. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nové texty pro lektory.

6. 11. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Zpráva pro biřmovance - 1.12.2017 v 19.00 hodin

1. 11. 2017

 

VIDEA

15. 10. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nový rozpis služeb ministrantů

6. 10. 2017

 

Zápis ze schůze Pastorační a ekonomické rady  ŘKF Dolní Benešov ze dne 26.9.2017

2. 10. 2017

 

Facebook farnosti - nově!

27. 9. 2017

 

Putování

6. 9. 2017

 

Hasiči v akci studna

7. 8. 2017

 

Manželská setkání 2017

4. 8. 2017

 

Budeme prožívat ve farnosti ve 2. pololetí 2017

3. 7. 2017

 

Úmysly společného růžence na červen 2017

12. 6. 2017

 

ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE sv. Martina – letní období 2017

6. 6. 2017

 

Výjevy z Bible v hodině náboženství

8. 5. 2017

 

Fatimská zjevení

8. 5. 2017

 

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 2.3.2017

4. 4. 2017

 

POUTNÍ ZÁJEZDY V ROCE 2017

4. 4. 2017

 

Železný poutník 2017 – noční pouť

6. 3. 2017

 

Tento výlet byl nezapomenutelný.

6. 3. 2017

 

" Copak se jí můžu vzdát? "

28. 2. 2017

 

Milý nedělníčku - osobní svědectví

6. 2. 2017