Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROSÍM, NEDÍVEJ SE...

jezulatko.jpg         

         Je to pouze pár let, konkrétněji několikery vánoční svátky, kdy vstupuji s ministranty před oltář v našem kostele sv. Martina, poklekneme a jdeme na svá místa. Ale zároveň na konci mše svaté postojíme trošku déle před oltářem, kdy po modlitbě za zdar lidových misií zpíváme závěrečnou koledu – Narodil se Kristus Pán. A tam se to děje.

Nikdo si toho asi nevšiml (alespoň si to myslím), že děťátko, položené v jeslích před oltářem, upírá své oči pouze do jednoho bodu…

Jsou obrazy a sochy, kde se vám zdá, že vyobrazená osoba se na vás dívá, ať už stojíte vlevo nebo vpravo, blízko nebo daleko. Toto dítě ne. Dívá se do jednoho bodu. Kam? No, to je právě ono. Dívá se na mě!

Tedy na kněze, který stojí naproti němu uprostřed ministrantů, má svou průměrnou mužskou výšku a pohledem projede svatostánek, oltář až nakonec spočine pohledem v tváři Dítěte. Vím, že jde o sochu ze sádry, vím, že se za několik dnů uchopí a uloží do skříně, kde bude ležet do dalších Vánoc, vím, že jsme na takovýto výjev zvyklí (v předchozích farnostech mé služby to tak nebylo). To všechno vím… Ale dívá se na mě.

A já bych chtěl někdy uhnout pohledem, někdy postavit na mé místo někoho jiného, třeba ministranta, jen ať pohled dítěte nejde přímo na mne.

Když chci po farnících nějakou věc, ale nemám trpělivost k vysvětlování, dívá se na mne.

Když „kážu vodu a piji víno“, dívá se na mne.

Když mluvím o lásce k Bohu a bližnímu a v mém nitru je tma, dívá se na mne.

Když…, dívá se, nemračí se, možná se usmívá. Co je na tom pohledu Dítěte vlastně nejtěžší? No právě to, že se mi chce dívat do očí, neuhýbat, nedělat ztrápený obličej, koho to má vlastně před sebou. Prostě neztratit mě z dohledu!

          Milí farníci, možná si někdy připadáte takoví, že by měl náš Pán vzít klacek a seřezat vaše pozadí nebo vám od plic něco ostrého říct nebo vám dát nějaké těžké pokání… Nejsem si jist, zda by to udělal. On se dívá a nechce ztratit tvůj pohled. Když máš sto chutí mu říct: „Prosím, nedívej se“, upusť od toho, upusť.

PKF

 


 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI LEDNU

 

Sbírka na OPRAVY – neděle 20.1.2019

 


 

POZVÁNKA

       

Ve  škole  Ježíšově

 

sj.png

 

Téma cyklu:                     Mé místo v církvi

 

Téma setkání:                   Svědectví víry

Termín setkání:                Čtvrtek 17. ledna 2019

Čas a místo setkání:         18:20 ve Farním sále

 

Písmo svaté:

·       Mt 10,32-33          Kdo mne zapře před lidmi

·       Jan 1,16-34           Svědectví Jana Křtitele             

·       Sk 1,7-8                Budete mi svědky

·       Flp 3,7-11             Osobní svědectví Pavla  

·       2 Tim 2,2-12         Nestyď se vydávat svědectví

·       1 Jan 2,1-5            Svědčíme o Slovu života

·       Zj 22,18-21           Přijdu brzy

 

 

plakat-lmdb---upraveny-1.jpg

 

PROŽILI JSME

 

KRÁSNÁ TEČKA ZA VÁNOČNÍ DOBOU

schola.jpgdsc02815.jpg dsc02804.jpg

Svátek Křtu Páně, který jsme slavili v neděli 13. ledna 2019, jsme měli možnost prožít ve skutečně slavnostním duchu. Scholy z Dolního Benešova a z Kravař - Koutů nám připravily krásnou tečku za vánoční dobou, v podobě Novoročního koncertu v kostele sv. Urbana v Zábřehu.


Zazněly známé vánoční písně, při kterých si někteří lidé potichu zpívali, jiní si poklepávali do rytmu a co je hlavní, téměř všichni se usmívali. Na závěr koncertu si i v Zábřehu lidé z plna hrdla zazpívali koledu "Narodil se Kristus Pán."

fotografií zde:
http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2019/novorocni-koncert---zabreh-13.1.2019/

 


 

NOVOROČNÍ KONCERT

dsc02618.jpgdsc02623.jpg dsc02658.jpg

Úchvatný, velkolepý, dech beroucí - těmito slovy by se dal popsat Novoroční koncert v kostele sv. Martina v Dolním Benešově, který se konal 6. ledna 2019 na Slavnost zjevení Páně - Tři krále.

Účinkoval zde student konzervatoře v Brně Jiří Lang na varhany, v druhé polovině pak Orchestr studentů uměleckých škol České republiky v čele s dirigentem Kryštofem Koskou. Celý koncert byl doprovázen slovem Jana Lefnera. ve kterém jsme si připomněli život i zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Závěrem koncertu byla společně zazpívaná koleda "Narodil se Kristus Pán.".

více zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2019/novorocni-koncert-dolni-benesov---6.1.-2019/

 


 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

(TŘI KRÁLOVÉ)

dsc02602.jpgdsc02596.jpg dsc02598.jpg

Slavnost Zjevení Páně ( lidově Tři králové) je svátek, kdy si připomínáme zjevení Boží slávy mezi lidmi. Mudrci sice přinesli královské dary: zlato, kadidlo a myrhu, ale vše se událo v bezvýznamném Betlémě, v chudém příbytku, u malého dítěte a dvou obyčejných chudých lidí. Bůh svou slávu zjevuje zcela jinak, než bychom čekali a snad i vyžadovali.

Bůh jde u všech důležitých věcí od člověka k člověku, od jednoho lidského srdce k druhému.

Během mše svaté byla požehnána voda, křída a kadidlo.

více zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2019/slavnost-zjeveni-pane---tri-kralove-6.1.2019/

 


 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

spolecna.jpgdsc02550.jpg dsc02566.jpg

V sobotu 5. ledna 2019 proběhla v Dolním Benešově a Zábřehu TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Koledníci navštívili tentokrát v deštivém počasí jednotlivé domy a byty, kde jim lidé přispívali do kasičky na pomoc nemocným a potřebným, o které Charity pečují.

Děkujeme všem, kteří otevřeli své domovy - za jejich štědrost a milé přivítání všech koledníků.

více fotografií zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2019/trikralova-sbirka-5.1.2019/

 

ZÁBŘEH

zabreh-2019.jpg

 


 

NÁVŠTĚVA FARNÍKŮ Z DOLNÍ LUTYNĚ

dsc02270.jpgdsc02243.jpg dsc02244.jpg

V sobotu 29. prosince 2018 se zúčastnili mše svaté v našem kostele sv. Martina  farníci z Dolní Lutyně, v rámci svého putování po farnostech v okrese, kde navštěvují jednotlivé Betlémy. 

článek zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/clanky/aktualne/---nechte-deti-prichazet-ke-mne-a-nebrante-jim....html

fotografie zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2018/navsteva-farniku-z-dolni-lutyne---29.12.2018/

 


 

FACEBOOK FARNOSTI

Již jsme i na facebooku.

odkaz:

https://www.facebook.com/Římskokatolická-farnost-Dolní-Benešov-1967121843541545/

 


 

RŮŽENEC

Růženec, který se v našem kostele modlíme před mší svatou, se bude modlit na tyto úmysly:

 

 

pondělí   za pronásledované a umučené křesťany ve světě

 

úterý       za misijní činnost církve

 

středa     za rodiny naší farnosti a za ty, kteří se připravují na manželství

 

čtvrtek    za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu             

          

 ruzenec.png

 

"Vybízím vás k modlitbě růžence doma – třeba i sami v obklopení pohanů. 

Je to naše posvěcování dne a života."

 

 

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 6.12.2018

1. 1. 2019

 

„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim...

29. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Vánoční poselství papeže Františka z Náměstí sv. Petra

26. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

TV Noe - program tv vysílání na prosinec 2018

9. 12. 2018

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 - staň se třetím králem

9. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - zimní období 2018

3. 12. 2018

 

3. 12. 2018 - dnem vzájemných modliteb seminaristů Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a ŘKF Dolní Benešov

1. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Úmysl apoštolátu modlitby na prosinec 2018

1. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Osmička

9. 11. 2018

 

Prosme Boha, aby žehnal naší vlasti, vyzval biskup při oslavách 100 let republiky

29. 10. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Šípková slavnost - video

27. 10. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům

29. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Golgotou náš život nekončí

17. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Vděčnost, pokora a úžas...

2. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

POSÍLENÍ MINISTRANTSKÝCH ŘAD

2. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - podzimní období 2018

1. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Ahaaa!

2. 7. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Volby osob pro novou PaER ŘKF DB – neděle 17.6.2018

2. 7. 2018

 

Biskup František Václav Lobkowicz posvětil 30.6.2018 v ostravské katedrále na kněze jáhny Jana Jurečku a Václava Rylka.

30. 6. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Odpovědi na náměty a připomínky farníků (z krabičky)

5. 6. 2018

 

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - letní období 2018

29. 5. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Zápis ze schůze Pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 25.5.2018

29. 5. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Zábřežské varhany

6. 5. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Mše svatá za motoristy

6. 5. 2018

 

Vzpomeňme a nezapomeňme na našeho rodáka a kněze Cypriána Lelka

2. 4. 2018

 

Postřeh z postní obnovy

4. 3. 2018

 

Postní duchovní obnova před Lidovými misiemi ve farnosti Dolní Benešov 24. – 25. 2. 2018

1. 3. 2018

 

Rozloučení s P. Michalem Františkem Jadavanem v Ostravě a Odrách

12. 2. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Dva roky setkávání ve farním sále

6. 2. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - jarní období 2018

3. 2. 2018