Jdi na obsah Jdi na menu
 


MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ

S OBYVATELI PRAJZSKÉ

 

Milí farníci, dušičkový měsíc vybízí k zamyšlení se nad tzv. posledními věcmi člověka. Proto dávám prostor osobě, která má s nimi zkušenost.

                                                                                              PKF

Moje první služební návštěva na Prajzské v roli dvojí sestry, řeholní a zdravotní v rámci mobilního hospice, nebyla snadná. O to víc, když jsem musela čelit rozporuplnému postoji rodiny, která si sama vyžádala naší službu pro umírajícího tatínka, ale o umírání a smrti zakázala před ním hovořit.

Přijela jsem tam k úvodní návštěvě s lékařkou. Jelikož mě v autě zdržel služební telefon (řešila jsem akutní potíže s maminkou sedmiletého umírajícího chlapečka), zazvonila jsem u dveří pár minut po té, co vstoupila lékařka. Dcera pacienta mě uvítala slovy, které jsem skutečně nečekala: „Nemohu Vás pustit dovnitř, dokud si nesundáte ten váš obleček, nebo alespoň ten šátek na hlavě (myšleno řeholní oděv).“ Já zas nemohla odpovědět jinak, než jasným postojem, že hábit ani jeho součást sundávat nemíním a objasnit, že jsem v tuto chvíli především zdravotní sestrou, která má v tyto dny pohotovost a tedy nese odbornou zodpovědnost v péči o tatínka, měla bych jej tudíž vidět. Nicméně je třeba si o našich pravidlech péče promluvit, případně objasnit přístup a konkrétní postoje rodiny v dané situaci.

Dcera tedy svolila, že mohu vstoupit do obýváku, nikoli však k pacientovi, který byl v jiném patře. Tam už byla naše doktorka s druhou dcerou, která je také zdravotní sestrou a pracuje na Jednotce intenzívní péče v jedné z ostravských nemocnic. Ve výrazu její tváře byla značná nevole, že vstupuji do jejich domu. Pobídla jsem je, aby zkusili popsat, proč je pro ně tak těžké, že jsem přijela právě já, jediná řádová sestra v celém týmu. Dověděla jsem se, že jsou hluboce věřící rodina (?!) a zdravotní stav jejich osmapadesátiletého otce se velmi rychle začal zhoršovat, aniž by byl schopen se na svoji situaci adaptovat. Hodně se trápí, proto nechtějí, aby se dověděl pravdu, jak na tom skutečně je, to by se určitě psychicky zhroutil. A vidět ve svém domě řádovou sestru by pro něj znamenalo, že už je to zlé a že se smrt blíží. Tohle že prý svému otci udělat nemohou. Stejně tak prosí, aby lékařka sdělila tátovi, že jsme pouze domácí péče, ať o hospicové péči pomlčí…Jejich rozhodnutí mu vytrvale lhát bylo neprůstřelné i při přímém dotazu, jestli by ony chtěly, pokud by se ocitly v podobné situaci, aby jim nejbližší rodina lhala. To by určitě nechtěly, ale u tatínka je to prý jiné (?!). S lékařkou jsme zvolily kompromisní postup: na ošetřovatelské návštěvy v příštích dnech mohou teoreticky jezdit jiné sestry, ale o víkendu je nutné, aby byly v kontaktu se mnou a přeze mně s lékařkou. Nutnou medikaci může podat a aplikovat dcera z titulu své profese. Nicméně pokud nesdělí tatínkovi skutečnost, že je v péči mobilního hospice i s pravidly naší péče (že neléčíme, pouze zmírňujeme příznaky, které základní onemocnění sebou nese, a komplexně doprovázíme v terminální fázi života), pak budeme nuceni naši péči odmítnout.

Dcery během víkendu tohle šalamounsky zvládly. Ostatně lež o běžné domácí péči by měla jen krátké nohy, když se stačilo podívat z okna a přečíst nápis na autě MOBILNÍ HOSPIC. Kvůli tomu, abych nepřijela, aby se ani sousedé nedovtípili díky přítomnosti řádové sestry, že soused má „na kahánku“, dokázaly dcery tropit nemalé kousky. Raději si dojely pro potřebné léky a pomůcky do našeho sídla v Ostravě, než abych se znovu objevila před jejich vraty, natož v domě samotném.

Po víkendu jela na ošetřovatelskou návštěvu naše vrchní sestra. Vyžádala si, že by ráda promluvila s pacientem o samotě. Pacient evidentně nastalou situaci uvítal a s velkou naléhavostí prosil naší kolegyni, aby mu pravdivě řekla, jak na tom je. Tuší, že je to jinak, než jak mu všichni tvrdí. Vlastně jí zkoušel, jestli mu bude také lhát. Věděl totiž jisté skutečnosti o svém zdravotním stavu, aniž by věděla rodina, že ví. Svojí pravdivostí se kolegyňce podařilo vytvořit důvěrnější vztah k našemu týmu. Nicméně byl to ještě běh na dlouhou trať k tomu, aby pacient dospěl přes nutné etapy ke kýženému smíření. Vzhledem ke každodennímu zhoršování celkového stavu čas přímo kvapil. O to bolestivější byla skutečnost, že dcery si naší vrchní vzaly „na kobereček“, neboť celý rozhovor s pacientem bedlivě vyslechly přes „chůvičku“, která byla u pacienta, aniž by on sám o tom věděl. Vyčetly jí její slova a žádaly, aby šla k pacientovi znova a svá tvrzení vzala zpět. Šla k němu znovu, ale zpět nic nevzala a ke „lži“ se nesnížila.

Týden běžel dál a starost o pacienta už šla tak trochu mimo mne, když jsem jezdila k jiným nemocným, kde moji přítomnost rodina naopak s povděkem vítala. Jen jsem se dovídala od kolegyněk, jak onen pacient slábne a pomalu ztrácí i jasné vědomí. V sobotu jsem zavolala tamějšímu faráři, zda by mohl nějak neformálně za pacientem zajít. K údivu mi oznámil, že právě přijel od zmíněné rodiny s tím, že pacientovi udělil svátost nemocných v posledních minutách jeho života, kdy už byl v kómatu.

Je dobře, že odešel posílen touto svátostí, ale je velká škoda, že mu byla odepřena příležitost se vědomě připravit na setkání s Bohem ve chvíli smrti. Často se stává, že s přijetím smrti, tedy konečností života má více problém rodina, než samotný pacient. Nejenže se nechce pouštět do rozhovoru s nemocným o jeho obavách ze smrti a nechávají jej samotného, izolovaného a odříznutého tam, kde právem očekává důvěrnou upřímnost, ale nechce k němu pustit ani osoby, které by se svým férovým postojem k pravdě mohly být podanou rukou v situaci jeho vnitřního trápení nebo i duchovní osoby (kněze či řádovou sestru), které už svou přítomností mohou být zprostředkovateli blízkosti Boha a jeho milosrdenství.

                                                                                              SF


 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI LISTOPADU

 

Sbírka DEN BIBLE

– odesílá se celá pro potřebu České bibl. Společnosti a Českého katolického bibl. Díla – neděle 18.11.2018

 


 

ZAPISOVÁNÍ  INTENCÍ  NA  ROK  2019

(Intence = úmysl na mši svatou)

 

Zapisuje se vždy po mši svaté ve stanovené dny na faře (od 1.12. v zákristii). V neděli NEZAPISUJEME!!!

 

Úmysly prosím napište na kousek papíru, kam také uveďte vaše příjmení, ulici a číslo domu nebo telefonní číslo. Úmysl pište krátce, jasně a výstižně! Církevní právo odmítá nejasné úmysly typu: „Na jistý úmysl apod.!“ Děkuji za vstřícnost.

 

Termíny zapisování:

 

Od 6.11. do 10.11.2018 se zapisují úmysly VÝROČNÍzádušní mše svaté 1 rok od úmrtí.

 

Od 12.11. do 16.11.2018 se zapisují úmysly JUBILEJNÍživotní jubilea, manželská jubilea apod. Při změně času bohoslužby např. v sobotu si zajistěte varhaníka !!

 

Od 26.11.2018 – se zapisují OSTATNÍ úmysly na mše sv.

 

Po zkušenostech z předchozích let prosím, abyste respektovali pořadí úmyslů a přišli třeba i dvakrát. Rád vás uvidím.

                                                                                                          PKF


 

POZVÁNKA

           

Ve  škole  Ježíšově

 

sj.png

 

Téma cyklu:                       Mé místo v církvi

 

Téma setkání:                    Život ze svátostí

Termín setkání:                 Čtvrtek 15. listopadu 2018

Čas a místo setkání:          18:20 ve Farním sále

Písmo svaté:

·       Jan 15, 5                   Beze mne nemůžete dělat nic

·       Jan 7,37-39              Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně

·       2 Sol 3,1-5                Pán je věrný, on vás posílí

·       Žd 13,20-21              Bůh ať vás posílí, abyste konali Boží vůli

·       Mt 28, 18-20             Křest

·       Sk 1, 4-5.8                Biřmování

·       1 Kor 11,23-29          Eucharistie

·       Lk 22,17-19               Eucharistie a kněžství

·       Mt 19, 5                     Manželství

·       Jan 20, 19-23            Svátost smíření 

·       Jakub – 5,14-15        Pomazání nemocných

·       Jan 6,27 – 59            Eucharistická řeč

 


 

PROŽILI JSME

 

SVATOMARTINSKÝ KONCERT

dsc00673.jpgdsc00708.jpg dsc00686.jpg

Na svátek posvěcení našeho kostela sv. Martina - KRMÁŠ, nás v odpoledních hodinách přijel potěšit Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s.

Pod vedením dirigenta Leoše Sekaniny a Josefa Friedla zazněly známé, především duchovní skladby, které pohladily srdce i duši přítomných posluchačů a znásobily tak sváteční náladu.

Děkujeme sboru za mimořádný zážitek.

více fotografií zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2018/svatomartinsky-koncert---11.11.2018/

 


 

PIETNÍ AKT KE DNI VETERÁNŮ

ZÁBŘEH

dsc00578.jpgdsc00582.jpg dsc00594.jpg

více fotografií zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2018/pietni-akt-ke-dni-veteranu-u-pamatniku-v-zabrehu---9.11.2018/

 

​DOLNÍ BENEŠOV

efekt-starsi-fotky.jpg

strelba.jpg stara-fotka.jpg

V úterý 6. listopadu 2018 jsme se v 16 hodin sešli na místním hřbitově. 

"Každý člověk bojuje! Každý! Kdo nebojuje, už prohrál!
Boj je veden v nitru člověka - to je jeden z nejtěžších. Pak mezi lidmi - v komunikaci, v názorech, ve vztazích...
Pak mezi většími skupinami až následně mezi národy. A jsou z toho "mrtví" - citově, vztahově, tělesně.
A těm posledním se snažíme vzdát hold a nezapomínat. Poděkovat a pomodlit se za jejich duše.
Proto se scházíme na hřbitově k tomuto Pietnímu aktu, který je datem blízký Dni veteránů.
Díky, že jste přišli i letos - žáci Základní školy, naši hasiči, zastupitelé města, muzikanti, členové vojenských historických spolků, farníci a vůbec obyvatelé našeho města.
Díky, že jste přišli."
PKF
 
více fotografií zde:
 

 

DĚKUJME I ZA MALIČKOSTI...

cimg0682.jpgcimg0691.jpg cimg0677.jpg

V neděli 28. října 2018 slavili v Dolním Benešově - Zábřehu kromě výročí 100 let od vzniku samostatného Československa také 70. let od posvěcení kostela sv. Urbana.

Hostem byl P. Mgr. Vítězslav Řehulka, kněz z farnosti Ostrava-Zábřeh, jehož rodina pochází právě z Dolního Benešova - Zábřehu. Ve své promluvě si posteskl, že lidé v současné době stále více touží po velkých věcech, ale zapomínají na drobnosti...

více zde:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/clanky/zivot-farnosti/co-jsme-prozili-/dekujme-i-za-malickosti....html

 


 

ŠÍPKOVÁ SLAVNOST

 


 

FACEBOOK FARNOSTI

Již jsme i na facebooku.

odkaz:

https://www.facebook.com/Římskokatolická-farnost-Dolní-Benešov-1967121843541545/

 


 

RŮŽENEC

Růženec, který se v našem kostele modlíme před mší svatou, se bude modlit na tyto úmysly:

 

 

pondělí   za pronásledované a umučené křesťany ve světě

 

úterý       za misijní činnost církve

 

středa     za rodiny naší farnosti a za ty, kteří se připravují na manželství

 

čtvrtek    za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu             

          

 ruzenec.png

 

"Vybízím vás k modlitbě růžence doma – třeba i sami v obklopení pohanů. 

Je to naše posvěcování dne a života."

 

 

3. 12. 2018 - dnem vzájemných modliteb seminaristů Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a ŘKF Dolní Benešov

11. 11. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Osmička

9. 11. 2018

 

Prosme Boha, aby žehnal naší vlasti, vyzval biskup při oslavách 100 let republiky

29. 10. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Šípková slavnost - video

27. 10. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům

29. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Golgotou náš život nekončí

17. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Vděčnost, pokora a úžas...

2. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

POSÍLENÍ MINISTRANTSKÝCH ŘAD

2. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - podzimní období 2018

1. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Volby osob pro novou PaER ŘKF DB – neděle 17.6.2018

2. 7. 2018

 

Ahaaa!

2. 7. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Biskup František Václav Lobkowicz posvětil 30.6.2018 v ostravské katedrále na kněze jáhny Jana Jurečku a Václava Rylka.

30. 6. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Odpovědi na náměty a připomínky farníků (z krabičky)

5. 6. 2018

 

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - letní období 2018

29. 5. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Zápis ze schůze Pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 25.5.2018

29. 5. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Zábřežské varhany

6. 5. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Mše svatá za motoristy

6. 5. 2018

 

Vzpomeňme a nezapomeňme na našeho rodáka a kněze Cypriána Lelka

2. 4. 2018

 

Postřeh z postní obnovy

4. 3. 2018

 

Postní duchovní obnova před Lidovými misiemi ve farnosti Dolní Benešov 24. – 25. 2. 2018

1. 3. 2018

 

Rozloučení s P. Michalem Františkem Jadavanem v Ostravě a Odrách

12. 2. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Dva roky setkávání ve farním sále

6. 2. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Nový ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA - jarní období 2018

3. 2. 2018

 

Poutě v roce 2018

3. 2. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Zemřel P. Michal Jadavan

2. 2. 2018

 

Posezení maminek a jejich dětí - 15. 2.2018

30. 1. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

8. 1. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

Tříkrálová sbírka - leden 2018

1. 1. 2018

 

Dárek našich dětí narozenému Ježíši

1. 1. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0

19. ROČNÍK TURNAJE MINISTRANTŮ VE STOLNÍM TENISE OSTRAVSKO OPAVSKÉ DIACÉZE - 9.12.2017

12. 12. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuálně | Komentářů: 0