Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby

Týdenní ohlášky

cirkev.cz-banner-120x90.png

Nejen pro čas dovolených, služebních cest

a pobytů mimo vlastní farnost,

ale proto, že chcete uctít Boha ve společenství církve,

 

nabízíme níže uvedený odkaz:

 

   bohosluzby.cirkev.cz/

 

 

 

Prosím, abyste při sv. přijímání potvrdili svou víru slovem AMEN nebo VĚŘÍM. Díky.

 

 

14. 4. 2019

 

Květná (Pašijová) neděle

D. Benešov    7.00

Za + Ludmilu Prchalovou – měsíční

Zábřeh          8.30

Za + manžela Antonína Balarina, švagra Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

D. Benešov  10.00

Za Vilibalda Holečka, rodiče a vnuka Michala

D. Benešov  14.30

Pobožnost Křížové cesty (Maminky a rodiny)

Pondělí     15.4.

 

Svatý týden

D. Benešov  18.00

Za Pavla Faiku a přízeň

 

 

Úterý        16.4.

 

Svatý týden

D. Benešov    6.30

Za + Štěpánku Pchálkovou, manžela, syna, dceru a zetě

D. Benešov    8.00

Předvelikonoční úklid

Středa       17.4.

 

Svatý týden

Dolní Benešov

Zpovědní den: 8:30-11:30; 14:00-18:00

D. Benešov  18.00

Poděkování za dar života, zdraví, dar mateřství, za živou rodinu a přátele

Čtvrtek     18.4.

 

Zelený čtvrtek

D. Benešov  18.00

Prosba o požehnání a boží pomoc pro rodinu Janošovou, dcery s rodinami a dceru Janu k nedožitým 40-nám

 

Adorace (bdění) u Getsemanské zahrady

Pátek        19.4.

Velký pátek (přísný půst)

D. Benešov  17.00

Velkopáteční obřady

 

 

Sobota      20.4.

 

Bílá sobota

D. Benešov    9.00

Adorace u Božího hrobu do 16:00

D. Benešov  19.00

Za živé a + farníky

21. 4. 2019

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

D. Benešov    7.00

Za padlé vojáky a oběti II. světové války z Dolního Benešova

Zábřeh          8.30

Za Františka Balarina, manželku, syna a dceru

D. Benešov  10.00

Za duše + dárců mešních fundací (5.). PRŮVOD

 

PÁTEČNÍ PŮST můžeme obětovat za rodiny a ty, kteří se na manž. připravují.