Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek sv. Štěpána - 26.12.

26. 12. 2018

1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60

Čtení ze Skutků apoštolů.
Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! " Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal.

Žalm: Žl 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc-17,6a

Odp.: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.
Buď mi ochrannou skálou,
- opevněnou tvrzí k mé záchraně,
- vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
- pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
- Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
- Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním,
- že jsi shlédl na moji bídu.
Odp.
Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
- Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
- zachraň mě svou slitovností.
Odp.

2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...

Evangelium: Mt 10,17-22

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář