Jdi na obsah Jdi na menu
 


33. neděle v mezidobí C - 17.11.

17. 11. 2019

1. čtení: Mal 3,19-20a

Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí - praví Hospodin zástupů - že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.

Žalm: Žl 98,5-6.7-8.9

Odp.: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
Hrejte Hospodinu na citeru,
- na citeru a s doprovodem zpěvu,
- za hlaholu trub a rohů,
- jásejte před králem Hospodinem!
Odp.
Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje,
- svět i všichni, kdo jej obývají.
- Řeky, tleskejte rukama,
- hory, spolu zajásejte!
Odp.
Před Hospodinem, že přišel,
- že přišel, aby spravoval zemi,
- aby spravoval svět ve spravedlnosti
- a národy podle práva.
Odp.

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z nás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sebe samy za vzor, který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: "Kdo nechce pracovat, ať nejí." A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým (lidem) důrazně přikazujeme (mocí, kterou máme) od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.