Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. neděle v mezidobí C - 20.10.

20. 10. 2019

1. čtení: Ex 17,8-13

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: "Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce." Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory.

Žalm: Žl 121,1-2.3-4.5-6.7-8

Odp.: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Zvedám své oči k horám.
- Odkud mi přijde pomoc?
- Pomoc mi přijde od Hospodina,
- který učinil nebe i zemi.
Odp.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla,
- nebude dřímat tvůj strážce.
- Ano, nebude dřímat a spát
- Izraelův strážce.
Odp.
Hospodin tě střeží,
- Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
- Za dne ti slunce neublíží,
- ani měsíc v noci.
Odp.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého,
- střežit bude tvou duši.
- Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod
- nyní i navěky.
Odp.

2. čtení: 2 Tim 3,14 - 4,2

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřisahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.