Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. neděle v mezidobí C - 1.9.

1. 9. 2019

1. čtení: Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.

 

Žalm: Žl 68,4-5ac.6-7ab.10-11

Odp.: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Spravedliví se radují, jásají před Bohem - a veselí se v radosti. - Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, - jeho jméno je Hospodin. Odp. Otec sirotků, ochránce vdov - je Bůh ve svém svatém příbytku. - Bůh zjednává opuštěným domov, - vězně vyvádí k šťastnému životu. Odp. Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, - vzkřísils je, když zemdlelo. - Usadilo se v něm tvoje stádce, - ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože! Odp.

2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a

Čtení z listu Židům. Bratři!

Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která (byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; (přistoupili jste) k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.