Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. neděle v mezidobí C - 7.7.

7. 7. 2019

1. čtení: Iz 66,10-14c

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak praví Hospodin: "Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících."

Žalm: Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země!
Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla!
Odp.
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
- nechť opěvuje tvé jméno.
- Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
Moře proměnil v souš,
- suchou nohou přešli řeku,
- proto se radujme v Bohu!
- Vládne svou mocí navěky.
Odp.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
- chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
- Bůh buď veleben,
- že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou lásku.
Odp.

2. čtení: Gal 6,14-18

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na (pravé) Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě už nikdo (s těmi věcmi) neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, (že náležím) Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář