Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. neděle v mezidobí B - 4.2.

4. 2. 2018

1. čtení: Job 7,1-4.6-7

Čtení z knihy Job.
Job řekl: "Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí."

 

Žalm: Žl 147,1-2.3-4.5-6

Odp.: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
Nebo: Aleluja. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
- opěvujte našeho Boha, neboť je milý,
- zaslouží si chvály.
- Hospodin buduje Jeruzalém,
- shromažďuje rozptýlené z Izraele.
Odp.
Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
- a jejich rány obvazuje.
- Určuje počet hvězd,
- každou z nich nazývá jménem.
Odp.
Velký je náš Pán a přemocný,
- jeho moudrost je bez míry.
- Pokorné Hospodin pozvedá,
- bezbožné však ponižuje k zemi.
Odp.

 

2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v dobrech) evangelia.