Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. neděle velikonoční B - 22.4.

22. 4. 2018

1. čtení: Sk 4,8-12

V nikom jiném není spásy.

 

Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes
musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že
byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ:
Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy
ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho
stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který
jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'.
V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné
jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy."

 

ŽŽalm: Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29

Odp.: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu
- než důvěřovat v člověka.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu
- než důvěřovat v mocné.
Odp.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel
- a stal se mou spásou.
- Kámen, který stavitelé zavrhli,
- stal se kvádrem nárožním.
- Hospodinovým řízením se tak stalo,
- je to podivuhodné v našich očích.
Odp.
Požehnaný, kdo přichází v
Hospodinově jménu.
- Žehnáme vám z Hospodinova domu.
-Ty jsi můj Bůh, děkuji ti;
- budu tě slavit, můj Bože!
- Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.

 

2. čtení: 1 Jan 3,1-2

Budeme vidět Boha tak, jak je.

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní!
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme
nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět
nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale
čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se
ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

 

Evangelium: Jan 10,11-18

Dobrý pastýřdává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří,
(jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk -
a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu,
tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje
(ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce;
a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z
tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu
a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje,
že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho
nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život)
dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od
svého Otce."

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář