Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátostina - církevní pohřeb

17. 5. 2018

 

  • Na církevní pohřeb má právo křesťan, pokřtěný v římskokatolické církvi
  • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat faru a domluvit s knězem termín pohřbu
  • V Dolním Benešově bývají obvykle pohřby ve všední dny v 15.00 hodin, v zimním období ve 14.30. Výjimečně i v sobotu dopoledne, pokud nemáme něco jiného v programu
  • V neděli, kvůli nedělním bohoslužbám, nejsme schopni pohřeb zajistit

 

 

 

 

 

Co je potřeba při zařizování církevního pohřbu?

 

Skonání:

Při úmrtí, které je potvrzeno lékařem a kdy zemřelý(á) měl(a) trvalé bydliště v Dolním Benešově, se zazvoní tzv. skonání mezi ranním a večerním Anděl Páně (Angelus Domini). Kontaktuje se správce farnosti nebo kostelník – viz.níže. Zvoní se ručně pod věží kostela v délce minimálně 2 minuty.

 

Pozůstalí nebo osoby, které vyřizují pohřeb, kontaktují následující instituce a osoby:

 

Správce farnosti:

S farářem (administrátorem) farnosti se osobně nebo telefonicky (731 534 093) domluví termín a způsob pohřbu. Dále je zapotřebí se zastavit na faru a sepsat základní matriční údaje. V případě nepřítomnosti faráře má k dispozici kostelník (St. Poskočil - 737 141 668; R. Gaidečka - 605 044 872kontakt na zastupujícího kněze.

 

Pohřební služba:

Kontakt na pohřební služby je k dispozici většinou 24 hodin denně. V Hlučíně jsou pohřební služby BREUER  (595 042 918,  595 042 775,  602 774 993) a DOMINUS (595 041 207, 604 672 853). S pohřební službou se potvrdí (upřesní) termín pohřbu.

 

Úmrtní oznámení – PARTE:

Pozůstalí mohou dodat celkem 3 výtisky (2x do hřbitovních vývěsek, 1x vývěska u kostela – vhodit do poštovní schránky na faře).

 

Městský úřad:

Při pohřbu do země se kontaktuje osoba MěÚ Dolní Benešov (sekretariát, 2.patro – 553 651 285, klapka 11), kde se domluví náležitosti ohledně hrobního místa nebo hrobky + ostatní potřebné věci.

 

 

 

 

 

 

Hudba:

Pokud se žádá hudební doprovod a pokud si pozůstalí nedomluvili hudbu k pohřbu přímo na pohřební službě, mohou kontaktovat pana Josefa Postulku (604 413 645), případně jiné muzikanty.

 

Varhanní doprovod:

Varhanní doprovod při zádušní mši svaté se domlouvá přímo s paní Veronikou Fojtíkovou (605 911 453). Ta zajišťuje i zpěvačky.

 

Nosiči:

Kontaktní osoba pro nosiče k nesení rakve v kostele a na hřbitově je pan Josef Ranoš (774 188 091).

 

Různé:

Pokud si pozůstalí přejí přečíst životopis zemřelé(ho), mohou si k tomu domluvit vhodnou osobu. Pro režijní potřeby kostela je zvykem, že proběhne dobrovolná sbírka při zádušní mši. V době adventní a postní se nezdobí kostel, nepřijímáme tedy nabízené řezané květiny účastníků pohřbu.