Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátostina - církevní pohřeb

17. 5. 2018

 

  • Na církevní pohřeb má právo křesťan, pokřtěný v římskokatolické církvi.
  • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat kněze a domluvit s ním termín pohřbu.
  • V Dolním Benešově bývají pohřby obvykle ve všední dny v 15.00 hodin, v zimním období ve 14.30. Výjimečně i v sobotu dopoledne, pokud nemáme něco jiného v programu.
  • V neděli nepohřbíváme, ani nezajišťujeme rozloučení před kremací zemřelé/ho. 

 

 

 

 

Co je potřeba při zařizování církevního pohřbu?

 

 

 

„Skonání“:

Při úmrtí pokřtěného, které je potvrzeno lékařem (koroner) a kdy zemřelý(á) měl(a) trvalé bydliště v Dolním Benešově (v Zábřehu), se zazvoní tzv. skonání mezi ranním a večerním Anděl Páně (jinak pouze po domluvě s knězem). Kontaktuje se kostelník nebo duchovní správce farnosti – viz.níže. Zvoní se ručně pod věží kostela (v Zábřehu automatem) v délce minimálně 2 – 3 minuty.

 

POZŮSTALÍ NEBO JINÍ, KTEŘÍ VYŘIZUJÍ POHŘEB, KONTAKTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ INSTITUCE A OSOBY:

 

Duchovní správce farnosti + kostelníci:

S farářem (administrátorem) farnosti se osobně nebo telefonicky (731 534 093) domluví termín a způsob pohřbu. Dále je zapotřebí se zastavit na faru a sepsat základní matriční údaje. V případě nepřítomnosti faráře má k dispozici kostelník (D.Ben. – p.Gaidečka – 605 044 872, p.Burian – 607 860 975, p.Vojáček – 602 974 522, p.Vojvoda – 605 952195; Zábřeh – p.Bábík – 733 313 058) kontakt na zastupujícího kněze.

 

Pohřební služba:

Kontakt na pohřební služby je k dispozici většinou 24 hodin denně. V Hlučíně se nacházejí pohřební služby BREUER  (595 042 918,  595 042 775,  602 774 993, ps.breuer@centrum.cz) a DOMINUS (595 041 207, 604 672 853). S pohřební službou se potvrdí (upřesní) termín pohřbu.

 

Úmrtní oznámení – PARTE:

Pozůstalí dodají celkem 3 výtisky Parte (2x hřbitovní vývěsky – možno podat p.Gaidečkovi domů a 1x vývěska u kostela – možno vhodit do poštovní schránky na faře). Zábřeh - 1x vývěska u kostela.

 

Městský úřad:

Při pohřbu do země se kontaktuje MěÚ Dolní Benešov (sekretariát, 2.patro – 553 651 285, klapka 11), kde se domluví náležitosti ohledně hrobového místa nebo hrobky. Při úmrtí doma (i v případě kremace) se následně kontaktuje Matrika MěÚ Dolní Benešov)..

 

Hudba:

Pokud se žádá hudební doprovod a pokud si pozůstalí nedomluvili hudbu k pohřbu přímo na pohřební službě, mohou kontaktovat pana Josefa Postulku (604 413 645), případně jiné muzikanty.

 

Varhanní doprovod:

Varhanní doprovod při zádušní mši svaté nebo pohřebním obřadu je nutné domluvit přímo s paní Veronikou Fojtíkovou (605 911 453). Ta zajišťuje i zpěvačky.

 

Nosiči:

Kontaktní osoba pro nosiče k nesení rakve v kostele a na hřbitově je pan Josef Ranoš (774 188 091). V současné době se používají k přesunu rakve u kostela a na hřbitově místo nosítek (máry) nové pohřební vozíky, které byly opatřeny ve spolupráci s Městem Dolní Benešov a na doporučení pohřební služby Breuer.

 

Různé:

Knězi je možné zaslat několik orientačních bodů k životu zemřelé(ho) písemně nebo emailem (rkf.dolnibenesov@doo.cz).

Je možné domluvit termín tzv. měsíční + výroční mše za zemřelou osobu.

Pokud si pozůstalí přejí přečíst životopis zemřelé(ho), mohou si k tomu kontaktovat vhodnou osobu a domluvit se s knězem. Kněz životopis podle obecných zvyklostí nečte.

Pro režijní potřeby kostela je zvykem, že proběhne dobrovolná sbírka při zádušní mši nebo při pohřebním obřadu – se souhlasem pozůstalých.

Pokud by pozůstalí chtěli po pohřbu nabídnout řezané květiny k výzdobě kostela, mohou tak po domluvě učinit (kromě doby adventní a postní, kdy se kostel květinami nezdobí).

Odvoz kněze a ministrantů od hřbitova ke kostelu – dle aktuální domluvy.