Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poutní zájezd na Vysočinu

5. 7. 2016

Poutní zájezd na Vysočinu

spolecne-foto-u-kostela-jmena-panny-marie-v-krtinach-p6154123.jpg

 

Už brzy z jara jsme se navzájem domlouvali a uvažovali, kam asi letos pojedeme, čím nás pan farář překvapí. Až jsme se dočkali, byl zveřejněn plán našeho putování.

 V úterý 14. června jsme se vydali za poznáním dalších krásných míst. Cesta nám při modlitbě růžence a zpěvu písní rychle ubíhala. První zastávka našeho putování byla v Poličce, městě založeném Přemyslem Otakarem II. Navštívili jsme novogotický kostel sv. Jakuba většího. Ve věži kostela byla vybudována světnička pro „strážce proti ohni“. Zde se narodil v roce 1890 hudební skladatel B. Martinů.

Po krátké modlitbě za diecézi a po prohlídce náměstí  jsme pokračovali v našem putování  do Kutné Hory, okresního města, které bývá také nazýváno pokladnice Českých zemí  nebo město dvou katedrál. Historie města je nerozlučně spjata s těžbou stříbra. Mezi slavné rodáky patří i Mikuláš Dačický z Heslova a J.K.Tyl. Původní mincovna – Vlašský dvůr – sloužil také jako přechodné sídlo českých králů.

My jsme procházkou přes historické centrum města došli k arciděkanskému chrámu sv. Jakuba, prvnímu kamennému kostelu v Kutné Hoře. Zde sloužil náš pan farář mši sv. za poutníky a jejich rodiny. Po mši svaté byl rozchod a buď prohlídka města, nebo prohlídka chrámu sv. Barbory. U většiny vyhrál chrám. Je to nádherný pětilodní gotický kostel, jeho výstavba začala v roce 1388 a po několikerém přerušení byl dokončen v roce 1905. Od roku 1995 je na seznamu Unesco.

Po prohlídce a posilnění, převážně z vlastních zásob, jsme zamířili do Sudějova. V poutním kostele sv. Anny jsme se pomodlili litanie ke sv. Anně, nabrali vodu ze sudějovské studánky a vydali se k cíli prvního dne – k Želivu.

V podvečer jsme dojeli do premonstrátského kláštera Želiv, který byl založen v roce 1139 na soutoku řeky Želivky a Trnávky. Původně byl určen řádu benediktinů, na jaře roku 1149 sem přišli premonstráti. V roce 1950 zde byl zřízen internační tábor pro kněze a řeholníky. V letech 1957 až 1992 zde byla psychiatrická léčebna. Byl zde natočen film: „Dobří holubi se vracejí“. V roce 1991 byl klášter vracen premonstrátům.

 Nejdříve jsme se ubytovali v prostorách prelatury a poté jsme se sešli v klášterní restauraci . Tam nás  přivítal  opat Jáchym a popřál nám příjemný pobyt. Po chutné teplé večeři jsme ochutnali klášterní pivo a vydali s na krátkou prohlídku blízkého okolí. Druhý den ráno jsme měli v klášterní kapli krátkou pobožnost, potom snídani, prohlídku kláštera a nádherného poutního kostela Narození Panny Marie, přestavěného poč. 18. stol . J.B.Santinim.

Pak už  jsme spěchali do Jihlavy, královského horního města s těžbou stříbra, kde nás v kostele sv. Jakuba většího (svatý Jakub – patron horníků) očekával  kaplan Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem, rodák z Háje ve Slezsku, který nás krátce seznámil s historii kostela i s životem ve farnosti.  Zde sloužil náš pan farář mši svatou za nemocné a opuštěné z farnosti. Po ní jsme si prohlédli jihlavské náměstí, zašli na oběd a pak se přesunuli do historického města Polná. Dominantou města je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, prohlédli jsme si nádherný interiér, zazpívali mariánskou píseň a pokračovali v putování.

Naším posledním cílem byly Křtiny u Brna, jedno z nejstarších poutních míst – barokní kostel Jména Panny Marie stavitele J.B. Santiniho s ambity a kaplí sv. Anny. V prostorách ambit je zvonkohra se spoustou písní mariánských, vánočních, velikonočních aj. Přivítal nás zdejší farář mons. Jan Peňáz, který nám povykládal o historii chrámu. Potom jsme zazpívali Bavorskou litanii, pan farář nám požehnal devocionálie a vydali jsme se na cestu k domovu. Ta nám zase za zpěvu a modlitby růžence rychle uběhla.

Velké poděkování patří organizátorům panu Švančarovi, paní Kubíkové a hlavně panu faráři za výběr trasy s krásnými poutními místy.

MP

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář