Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postní duchovní obnova před Lidovými misiemi ve farnosti Dolní Benešov 24. – 25. 2. 2018

1. 3. 2018

RESTART DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

cimg0351.jpg

Sobota 24. 2. 2018 patřila postní duchovní obnově, která je součástí celoroční přípravy na Lidové misie, jež se v naší farnosti budou konat začátkem příštího roku. Obnovou nás provázel trvalý jáhen Ladislav Kinc, který má spoustu vlastních zkušeností jak ze života víry, tak z rodinného života manžela a otce 8 dětí a je jedním ze spolupracovníků týmu, který Lidové misie pořádá. V současné době slouží i jako kaplan ve věznici.

cimg0342.jpg 

Obnova začala v 7 hodin ranní mší svatou, před kterou se modlil růženec. V dopolední první části jsme se hned v úvodu dozvěděli, že růženec před každou mší sv. se už bohužel nemodlí všude. Přitom svatý Jan Pavel II. ve své encyklice „O růženci“ napsal, že je tou nejlepší přípravou na mši sv. A může se také stát součástí přípravy na misie v naší farnosti.        

cimg0343.jpg

Následně jsme dostali pár tipů, jak můžeme prožít postní dobu. Byla nám připomenuta slova papeže Františka, abychom nezapomínali na to podstatné - modlitbu, půst, almužnu a smíření. Hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu. Postem se člověk dobrovolně zříká toho, co může následně poskytnout potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření s Bohem dává člověku pokoj.

cimg0360.jpgZáklad duchovního života byl krásně přirovnán k židli, kde první nohou je D - denní povinnost modlitby, která by měla neodmyslitelně patřit do života každého křesťana. Druhou nohou je T - týdenní povinnost účasti na nedělní mši svaté. Třetí noha M – měsíční doporučená zpověď pro ty, kteří přijímají pravidelně eucharistii. A čtvrtá noha R – ročně prožít alespoň jednu duchovní obnovu.

cimg0356.jpg

Poté následovala druhá část, která byla zaměřena na téma pokušení a následná doporučení, jak jim úspěšně čelit. Náš život je neustálým bojem dobra a zla. Jako Ježíš na poušti odmítal s pokušitelem diskutovat a opíral se o to, co řekl Bůh, tak se můžeme i my opřít o Boží slovo, o jeho ujištění, že jsme jeho děti, kterým kryje záda a dává sílu obstát. 

Mnohokrát je v Bibli napsáno NEBOJTE SE! Jen jedinkrát Ježíš řekl: „BOJTE SE!“ A to v Lukášově evangeliu 12,4-5: „Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.“

V odpolední části byla hlavním tématem Boží milost, která je ke spáse nutně potřeba. Nesmíme zapomínat na to, že Bůh má moc proměnit hřích v dobro, protože je všemocný, vševědoucí, dobrotivý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící…                          

K tomu nesmíme zapomínat, že máme Matku – Pannu Marii, která nad námi neustále bdí a je nám ochotná pomoci v každé těžkosti.​ Jak se zpívá v mariánské písni MADONA: „Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má, kde se ukrýt než u Matky, která dětem pokoj dá…“ „Tam kde je matka, nemusíme mít o člověka obavu,“ řekl nedávno také Papež František. A stejně jako je nám Maria dobrým příkladem laskavosti, poslušnosti a věrnosti, měly by všechny matky být dobrým vzorem pro své děti.

Celá obnova byla obohacena o zajímavé a humorné zážitky ze života kazatele Ladislava Kince a jeho služby ve farnostech a věznici.

cimg0367.jpg

Ve 14 hodin jsme se přesunuli do kostela sv. Martina, kde jsme se společně pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství. Poté následovala Křížová cesta před vystavenou Nejsvětější svátostí, zakončená svátostným požehnáním. 

cimg0372.jpg

V neděli jsme měli možnost vyslechnout při každé mši sv. předmisijní promluvu Ladislava Kince. Závěrečnou tečkou byla společná modlitba za Lidové misie.                                     

V. Dudová

1.jpg

fotografie ve fotogalerii:

http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/fotoalbum/rok-2018/postni-duchovni-obnova-pred-lidovymi-misiemi-ve-farnosti-dolni-benesov-24.-----25.-2.-2018/

 

více také na stránkách Diecéze ostravsko-opavské zde:

http://doo.cz/posledni-zpravy/3705-fotogalerie-ohlednuti-za-vikendovymi-postnimi-obnovami.html