Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 2.3.2017

4. 4. 2017

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady

 ŘKF Dolní Benešov ze dne 2.3.2017

paer---2.3.2017---2.jpg

Přítomní:

P. Kuchař - farář, M. Bábíková, T. Kubíková, V. Dudová,

I. Vavřínková, G. Bazan, J. Zawadský, M. Pačka, J. Harazim

Omluveni: Monika Hudeczková

 

Přivítání členů farní rady (FR) a krátká vstupní modlitba.

 

Objekty - současný stav a výhledy:

 

Hřbitov - převod: info p. Zawadského

- hřbitov již je převeden do majetku Města Dolní Benešov

- stav rámu hrobu P. Schneidera je ve špatném stavu, FR navrhla a odsouhlasila, že se o opravu rámu tohoto hrobu postará farnost

 

Odvodnění kostela:

Tato náročná akce je již skoro hotová. Schází pouze instalace hromosvodů a elektrického rozvaděče v zákristii. Celkové náklady těchto oprav, včetně brány, pilířů a kněžské zahrádky, jsou ve výši 1 897 000 Kč. 

Příprava opravy varhan v Zábřehu:

Z časových důvodů organologických firem proběhne realizace v roce 2018.

 

Oprava zdi pod farou:

Proběhne za předpokladu, že budou mít pro tyto práce časový prostor pracovníci z Města Dolní Benešov, které jsme předem požádali.

 

Fasáda hospodářské budovy:

FR bylo jednohlasně odsouhlaseno, že v nejbližších dnech budou zahájeny

práce na fasádě hospodářské budovy.

Na základě informace p. Zawadského o špatném stavu chodníku pod farou, kdy jsou stékající vodou narušovány základy stavby fary, bylo dále rozhodnuto i o rozšíření prací k odstranění těchto problémů.

 

Pastorace + logistika:

Bylo navrženo, že budou vždy před setkáním farní rady osloveni formou ohlášek farníci, aby předali své návrhy a podněty k možnému projednání.

K úvaze do příštího setkání FR bylo vytvoření návrhů pro zhotovení vhodného dárkového předmětu s logem farnosti.

 

Ekonomika farnosti:

Částka peněz z „postniček“ za rok 2016 a 2017 bude na základě návrhu FR předána Azylovému domu v Opavě.

 

Akce farnosti:

23.4.2017 – mše sv. za oběti 2. sv. války

Znovuobnovení sobotních adorací – po velikonocích.

 

                                                                              (ze zápisu IV upravil a zkrátil PKF)