Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 6.12.2018

1. 1. 2019

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady ŘKF

Dolní Benešov ze dne 6.12.2018

 

Přítomni:

P. Pavel Kuchař - farář, Pavel Burian, Jan Harazim, Martin Chřibek, Marie Babíková, Otmar Diehel, Monika Hudeczková

Omluven pro nemoc J. Adamík

Host – Ing. Radek Kubík, stavební technik děkanátu Hlučín

Program:

- přivítání členů farní rady a krátká vstupní modlitba

- informace pana faráře o návrzích investičních akcí na farních objektech (oprava elektroinstalace a výměna osvětlení, revize a případné opravy všech vstupních dveří, oprava lavic a podlah, výmalba kostela apod.)

- Radek Kubík informoval členy farní rady o způsobech a možnostech získávání dotací na různé investiční akce a přislíbil další spolupráci

- pan farář byl pověřen farní radou jednáním s památkáři, aby mohly být naplánovány další opravy na kostele sv. Martina. Za prioritu byla předběžně určena revize a oprava, či případná výměna všech vstupních dveří

-O. Diehel informoval o průběhu zajišťování a o ceně nových koberců do kostela,  farní radou bylo jednomyslně odsouhlaseno pořízení nového koberce do presbytáře (dle možností firmy již do vánoc) a dále pořízení nového běhounu do chrámové lodi

-O. Diehel informoval o možnostech výroby nového misijního kříže, který by měl být v našem městě instalován v souvislosti s lidovými misiemi v příštím roce. V této souvislosti byl farní radou pověřen pan farář zpracováním dopisu pro Radu Města Dolní Benešov s žádostí o jeho umístění.

- farní rada uvítala nabídku rektora poutního místa Mariahilf P.Banasczyka o donátorství jednoho zastavení nově budované křížové cesty v blízkosti poutního kostela

 

V Dolním Benešově 6.12.2018

Zapsala: Monika Hudeczková