Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze Pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 25.5.2018

29. 5. 2018

 

 

Přítomní:

P. Kuchař - farář, V. Dudová, M. Hudeczková, T. Kubíková,

I. Vavřínková, J. Zawadský, J. Harazim, M. Pačka

Omluvení: M. Bábíková

 

Objekty a nemovitosti - současný stav a výhledy:

- Oprava varhan v Zábřehu – ukončení oprav plánováno na konec června 2018 a montáž varhan v 1. pol. července 2018. Některé komponenty bylo potřeba opravit (částka byla navýšena o 18 tis. vč. DPH nad rámec předpokládané finanční kalkulace, celková částka oprav tedy  činí 601 tis. Kč + výměna podlahy a trámů na kůru a ostatní práce asi 50 tis. Kč).

Zaplacena je zhruba polovina celkových nákladů.

 

Pastorace + logistika:

- Dárkový předmět – propiska, záložka, kalendář – konkrétní návrhy budou probrány na příští – tedy už nové farní radě.

 

Ekonomika farnosti:

- Postnička 2018 – (5000,- Kč) bude předána AD Opava (jednohlasně odsouhlaseno)

 

Akce farnosti:

Konec října 2018 – 70 let od posvěcení kostela sv. Urbana v Zábřehu! Oslavit toto jubileum můžeme ve dvou částech – část kulturní (program žáků ZŠ + varhanní koncert) a část duchovní (slavnostní mše svatá).

 

Různé podněty a písemné připomínky farníků (krabička):

- viz. samostatný článek.

 

Na závěr duchovní správce poděkoval všem členům Farní rady za pětiletou spolupráci a pomoc.

 

                            (Zápis vyhotovila VD, pro Nedělníček redakčně upravil PKF)