Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby osob pro novou PaER ŘKF DB – neděle 17.6.2018

2. 7. 2018

 

V neděli 17.6.2018 po všech bohoslužbách v Dolním Benešově a Zábřehu měli farníci možnost volit vhodné osoby pro novou Pastorační a ekonomickou radu Římskokatolické farnosti Dolní Benešov (dále jen Farní rada) na dobu dalších pěti let.

Událo se tak napsáním jména vhodného kandidáta na připravené lístky a vhozením lístku do připravené schránky. Na lístek bylo možné napsat jedno, případně dvě jména.

V pondělí 18.6.2018 byla na faře za přítomnosti duchovního správce a farnic BA + FA schránka otevřena, hlasovací lístky spočítány a zpracován zápis. V Zábřehu taktéž za přítomnosti farníků MB + BP bylo spočítáno a zpracován zápis.

 

Z hlasování je následující výsledek:

 

Dolní Benešov:

Hlasovalo 55 farníků, na lístcích bylo uvedeno celkem 29 jmen.

Z této volby vzešly 2 osoby pro novou Farní radu – Harazim Jan (10) a Diehel Otmar (5). Další 2 až 3 osoby jmenuje farář farnosti osobně (všechny osoby s jejich souhlasem).

 

Zábřeh:

Hlasovalo 50 farníků, na lístcích bylo uvedeno celkem 16 jmen.

Z této volby vzešla 1 osoba pro novou Farní radu – Bábíková Marie (15).

Další 1 osobu jmenuje farář farnosti osobně (obě osoby s jejich souhlasem).

 

Děkuji vám – farníkům, že jste věnovali svou pozornost a čas navržení osob pro novou Farní radu. Vážím si toho a rád budu sloužit s těmito lidmi v novém pětiletém období na různých úkolech, které život a čas přinese.

Bůh nám žehnej.                                                       

PKF