Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvodnění kostela sv. Martina - Můžeme oznámit, že v letošním roce zahájíme...

4. 1. 2016

Můžeme oznámit, že v letošním roce zahájíme...

 

V uplynulém roce jsme často vnímali při nedělních ohláškách oznámení sbírky na odvodnění našeho chrámu a s tím související výměnu dlažby okolo kostela. Ta pochází z 2. poloviny 50. let minulého století. Tato částečná povinnost nám zůstala z odborného posudku o havarijním stavu opěrné zdi u kostela, jehož podstatné zabezpečení injektážemi bylo v roce 2009 realizováno.

K úkolům, které nás čekají, uvádíme:

  • Nutnost výměny stávajícího potrubí za nové, jelikož to současné je zborcené a zarostlé kořeny stojících i bývalých vzrostlých stromů. Tím pádem nedostatečně odtékající voda zůstává za opěrnou zdí a nepříznivě působí na její stabilitu.
  • Kromě tohoto rozsáhlého úkonu se nově uloží po obvodu základů kostela meliorační potrubí s nopovou folií, jehož účelem bude odvádět částečně zvlhčený vzduch od zdiva kostela pod porézní travertinový obklad stávajícího soklu do difuzní lišty nad soklem.
  • Hloubkou výkopu s dostatečnou vrstvou zhutněného kameniva a provedením dlažby ze žulových desek se zaručuje podmínka pro lehký silniční provoz, pro účely případných oprav kostela, bezpečnou chůzi a dlouhodobou trvanlivost. Povrchová voda z dlážděné plochy bude odváděna do podélného žlábku ze žulových kostek, lemujících plochu a dále do kanalizačního systému.
  • Současně s realizací dlažby se obnoví původní hrobová místa dvou kněží u vnější oltářní zdi kostela, která budou ohraničena kovovou ohrádkou.

Vzhledem k tomu, že náš kostel je svým historickým významem jmenován národní kulturní památkou, jsme povinni plnit podmínky stanovené rozhodnutím úřadu památkové péče a archeologického ústavu.

Je třeba podotknout, že před zahájením vlastních prací bude nutné v blízkém období odborně posoudit stav lípy v těsné blízkosti brány, která svým kořenovým systémem narušuje okolní dlažbu a pilíř brány. Stejně tak je nutné posoudit vzrostlý porost tují v těsné blízkosti opěrné zdi a farní budovy, protože jeho výška a kořenový bal narušuje jejich základy.

Z nadpisu tohoto článku vyznělo, že je možné práce zahájit. K tomu nás motivuje zatím uspokojivý stav finančních prostředků, určených pro tento účel. Tento stav je dán především díky sbírkám farníků, nejmenovaných dárců, a také díky příznivému rozhodnutí městského zastupitelstva o finančním příspěvku.

Z uplatněné žádosti pro účely péče o památkově chráněné objekty u institucí přicházejících v úvahu je zatím otazník. Proto nedělní sbírky budou pravděpodobně pokračovat, neboť současný stav financí ještě není takový, aby pokryl celý záměr.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na realizační firmu, nelze ani zveřejňovat stavební náklady na rozšířený záměr. Požadavkem je zahájení v průběhu 2. čtvrtletí 2016, avšak tak, aby byl zachován bezpečný provoz a nepřerušovaný přístup do kostela k bohoslužbám.

Předem prosíme o pochopení a trpělivost, jelikož se jedná o poměrně složitý rozsah prací s citlivým přístupem a pietou.