Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi na náměty a připomínky farníků (z krabičky)

5. 6. 2018

Odpovědi na náměty a připomínky farníků (z krabičky)

 

Milí farníci, děkuji touto cestou za vaše dotazy, připomínky a náměty pro Farní radu, které jste během posledního půl roku vyjádřili písemně a následně vložili do příslušných dřevěných schránek v předsíni našich kostelů. Rád bych na ně zareagoval a také vás žádám, abyste tuto cestu k informacím využívali do budoucna.

 

1.lístek – Pokud by bylo možné mše svaté večerní v 17:00

2.lístek – Když se mění letní čas na zimní, aby byly mše svaté v 17:00.

3.lístek – Nemohly by mše svaté být v zimním i letním čase ve stejnou hodinu, tj. v 17:30?

Děkuji za tyto náměty. Ve farnostech, kde jsem sloužil před Dolním Benešovem, jsme měli večerní v 18:00 (letní čas) a v 17:00 (zimní čas). Po nástupu tady jsem přebral po p.faráři Stanečkovi systém 18:00/17:30. Od zimního času 2011 byly mše v 17:00. Následně díky hlasům mladších farníků od 2.1.2014 byly „zimní“ znovu až do dneška v 17:30, protože ze zaměstnání nebo u dětí díky zájmovým kroužkům sedmnáctou nestihnou. V r.2017 jsme „zimní“ posunuli na 17:30 už od začátku října, jelikož je brzy tma a starší farníci mohou mít komplikovanější cestu hlavně z bohoslužby. Z toho všeho je vidět, že toto téma je stále aktuální a diskutované. Osobně bych také z důvodu občasného zastupování mezi kněžími navzájem volil variantu 18:00/17:00. Předpokládám, že nakonec většina farníků příjme systém, který duchovní správce nastaví, ale za diskuzi jsem vděčný. Pokud tedy ještě pár osob podpoří v zimním čase 17:00, od podzimu letošního roku bude toto zavedeno. Nesmíme zapomínat také na to, že případný pohřeb s cestou na hřbitov může ovlivňovat čas večerní bohoslužby.

 

4.lístek – Proč jsou v kropenkách kompotové misky? Naši předkové je tam neměli! Ani houbičky!!!

Tato skutečnost byla zavedena před několika lety v zimním období, kdy se stává, že teplota v kostele díky větším mrazům klesá k nule a voda v kropenkách zamrzla. Proto se miska v těchto dnech odnesla do zákristie, kde jsme udržovali teplotu pár stupňů výše. A jelikož si člověk zvyká na určitý stereotyp, zůstaly misky v kropenkách stále. Budeme to tedy řešit s kostelníky a v zimě toto opatření zachováme, přes „teplejší měsíce“ tam misky být nemusí.

 

5.lístek – (obsáhlejší, proto zkráceně) a)Nové osvětlení v kostele sv. Martina – vyměnit ocelové trubky socialistického typu za kovové/skleněné závěsné lustry.

b) Nový koberec vyměnit za starý špinavý.

a) Současné osvětlení interiéru kostela sv. Martina podléhalo v době realizace vyjádření „památkářů“, kteří k tomuto typu dali souhlas. Náš kostel je kulturní památkou, proto mnohé věci musí tento státní orgán schvalovat. Rádi bychom měli vkusnější (i ekonomičtější) osvětlení kostela, ale tato akce se pravděpodobně pojí i se zhodnocením celkového stavu elektroinstalace a následně s výmalbou interiéru, bo už nám ten náš kostel po letech tmavne. Tyto tři na sebe navazující akce nás dostávají do finanční rozvahy, která se podle předběžných odhadů může pohybovat kolem jednoho milionu korun. Jistě bude toto téma předmětem projednávání nově ustanovené Farní rady naší farnosti.

b) Na podzim loňského roku jsme s Farní radou odsouhlasili koupi nového koberce pro farní kostel, bohužel prioritní akce opravy varhan v kostele v Zábřehu tento záměr odsunula. Rádi bychom měli nový koberec na letošní biřmování, které bude v sobotu 17.11.2018.

 

6.lístek - (obsáhlejší, proto zkráceně) Pisatel navrhuje, aby mše svatá „Za farníky“ byla častěji sloužena o nedělích a svátečních dnech.

Děkuji za námět a jako duchovní správce farnosti se budu snažit toto akceptovat a uvádět v čin.

 

7.lístek – Návrh, aby úmysly Živého růžence vycházely v Nedělníčku, a tak byl ušetřen papír a práce s lístky.

Náš farní zpravodaj Nedělníček vznikl k 1.1.2011 mimo jiné s pravidlem, které je uvedeno na poslední stránce obálky dole, a sice, že vychází první neděli v měsíci. To je někdy prvního, ale někdy třeba sedmého v měsíci, takže by se nové úmysly růžence k členům tohoto modlitebního společenství nedostaly včas. Zatím toto pravidlo nechceme měnit. Děkuji za pochopení.

                                                                                              PKF