Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 12. 2018 - dnem vzájemných modliteb seminaristů Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a ŘKF Dolní Benešov

1. 12. 2018

cimg0291.jpg

Povzbuzujeme všechny farníky z Dolního Benešova, aby se v pondělí 3. 12. zapojili do modlitby za bohoslovce. Ten den je totiž dnem vzájemných modliteb seminaristů Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a farnosti Dolní Benešov.

 

cimg0313.jpg

cimg0341.jpg

 

Modlitba za nová kněžská povolání

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. 

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění. 

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. 

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

cimg0312.jpg